Czym jest DILEKA?

DILEKA to urządzenie aktywujące wodę, wykorzystujące światło, dźwięk, elektryczność statyczną i nanotechnologię.